Občina Kamnik
Občina Domžale
Občina Komenda
Občina Mengeš
Občina Trzin
Občina Cerklje na Gorenjskem
Občina Kamnik

Namen projekta je izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Kamnik in s tem celovita ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. S tem bomo sledili meddržavnim obveznostim, izvajanju strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture in implementaciji veljavnih predpisov s področja okolja. Investicija zajema izgradnjo kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 28 km.

preberi več
Občina Domžale

Občina Domžale sodeluje v projektu v delu Nadgradnje CČN Domžale-Kamnik obsega nadgradnjo CČN Domžale - Kamnik na terciarno biološko stopnjo čiščenja s tehnologijo sekvenčnega šaržnega reaktorja – SBR in izgradnjo vstopnega objekta s sprejemom grezničnih gošč.

preberi več
Občina Komenda

V Občini Komenda sledimo smernicam urejenega komunalnega območja celotne občine zato smo pristopili k projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik, ki zajema investicije v kanalizacijsko omrežje in nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik in je sofinanciran s strani evropskega kohezijskega sklada in države.

preberi več
Občina Mengeš

Kanalizacijsko omrežje v občini Mengeš je del enotnega sistema, ki ga poleg mengeške kanalizacije tvorijo še kanalizacije v občinah Domžale, Komenda, Trzin in Kamnik in se zaključuje na CČN Domžale-Kamnik.

preberi več
Občina Trzin

Občina Trzin sodeluje v projektu v delu Nadgradnje CČN Domžale-Kamnik obsega nadgradnjo CČN Domžale - Kamnik na terciarno biološko stopnjo čiščenja s tehnologijo sekvenčnega šaržnega reaktorja – SBR in izgradnjo vstopnega objekta s sprejemom grezničnih gošč.

preberi več
Občina Cerklje na Gorenjskem

Občina Cerklje na Gorenjskem sodeluje v projektu v delu Nadgradnje CČN Domžale-Kamnik obsega nadgradnjo CČN Domžale - Kamnik na terciarno biološko stopnjo čiščenja s tehnologijo sekvenčnega šaržnega reaktorja – SBR in izgradnjo vstopnega objekta s sprejemom grezničnih gošč.

preberi več
Dne 27. 11. 2017 je potekala zadnja in zaključna novinarska konferenca, na kateri so župani sodelujočih občin predstavili zaključek vseh del na projektu. Projekt se je s 1. 12. 2017 tudi uradno zaključil.

Namen projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik je izgradnja novega sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občinah Kamnik, Domžale, Komenda, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem in Trzin. Projekt se izvaja v dveh delih, in sicer:

  • izgradnja novega kanalizacijskega sistema v občinah Kamnik, Mengeš in Komenda ter
  • nadgradnja centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik.

V okviru projekta v sodelujočih občinah načrtujejo po zaključku projekta:

  • dodatno priključitev 6.586 PE na odvajanje (od tega 6.064 PE gospodinjstev in 522 PE iz dejavnosti) ter
  • dodatno priključitev 12.637 PE na čiščenje (od tega 10.615 PE iz gospodinjstev in 2.022 PE iz dejavnosti).

Projekt skupaj obsega izgradnjo 47.166 metrov kanalizacije, 21 črpališč in nadgradnjo centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik.

preberi več