Občina KamnikObčina DomžaleObčina KomendaObčina MengešObčina TrzinObčina Cerklje na Gorenjskem
O projektu

Financiranje projekta

Vrednost celotnega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik znaša 39.054.955 EUR in je delno financiran:

  • iz Kohezijskega sklada Evropske unije v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega redu Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve« – 23.917.001 EUR
  • iz državnega proračuna Republike Slovenije – 4.220.647 EUR in
  • iz proračuna vseh vključenih občin – 10.917.307 EUR.

Skupna vrednost projekta po vseh občinah znaša:

  • Občina Kamnik – 5.324.602 EUR
  • Občina Domžale – 1.497.405 EUR
  • Občina Komenda –1.871.399 EUR
  • Občine Mengeš – 1.525.138 EUR
  • Občine Trzin – 314.429 EUR
  • Občine Cerklje na Gorenjskem – 384.334 EUR