Občina KamnikObčina DomžaleObčina KomendaObčina MengešObčina TrzinObčina Cerklje na Gorenjskem
Aktualno
Arhiv
2017
2016
01. 03. 2016

Izgradnja kanalizacije na območju Občine Komenda se nadaljuje

15. 09. 2016
Izgradnja kanalizacije na območju Občine Komenda se nadaljuje
Moste

V Občini Komenda se dela na projektu Odvajanja in čiščenja odpadnih vod na območju Domžale-Kamnik, kanalizacijsko obrežje v Občini Komenda, v mesecu septembru izvajajo skladno s terminskim planom. Dela trenutno potekajo na treh odsekih, Moste, Suhadole in Gora (pri hipodromu).

V Mostah se dela izvajajo med stanovanjskimi hišami na kanalu MO4. Dela nekoliko otežuje težko dostopen teren med sadovnjaki ob hišah na enem kraku ter sanacija dela vodovoda, financirana s strani Občine Komenda, na drugem kraku.

Dokončana in asfaltirana je bila »Šolska pot« v Mostah, ki pelje mimo cerkve Sv. Boštjana.

V naselju Suhadole se je v začetku meseca pred asfaltiranjem iskalo najustreznejše načine za primerno odvodnjavanje s ponikovalnicami. V prvi meri je to odvisno od samega naklona in lege cestišča, v drugi pa predvsem od možnosti izkopa in vgraditve cevi, ki služi kot ponikovalnica. Potrebna so bila dogovarjanja z lastniki zemljišč, ki morajo tako ponikovalnico na svojem zemljišču dovoliti. V nasprotnem primeru je bilo na nekaterih odsekih potrebno iskati alternativne rešitve.

Sredi meseca septembra se je v Suhadolah pričelo z asfaltiranjem, v prvi fazi z grobim asfaltom. Do konca septembra bo polaganje asfalta v Suhadolah zaključeno.

Dela pri Hipodromu, na t.i. odseku Gora se nadaljujejo. Črpališče je že zgrajeno. Z deli so se prestavili na začetek poti med Knežjim potokom in hipodrom in s tem omogočili v času gradnje otrokom varno pot v šolo ob stavbi hipodroma. Šolska pot šolarjev poteka nemoteno in brez posebnosti

Dela na tem odseku otežuje zemljina, ki je na mestu polaganja cevi glinena in ob mokrem vremenu ne zagotavlja dovolj trdnosti in stabilnosti, zato je potrebno zasipavanje s peskom in odvodnjavanje.

Arhiv
2017
2016
01. 03. 2016