Občina KamnikObčina DomžaleObčina KomendaObčina MengešObčina TrzinObčina Cerklje na Gorenjskem
Aktualno
Arhiv
2017
2016
01. 03. 2016

Izgrajena kanalizacija na območju severnega dela Mengša in pod Grobeljsko cesto

12. 05. 2016
Izgrajena kanalizacija na območju severnega dela Mengša in pod Grobeljsko cesto

Pričenja se priključevanje uporabnikov

Kanalizacijsko omrežje na območju občine Mengeš je del enotnega sistema, ki ga poleg mengeške kanalizacije tvorijo še kanalizacije v občinah Domžale, Komenda, Trzin, Kamnik in Cerklje na Gorenjskem ter se zaključuje na Centralni čistilni napravi Domžale - Kamnik. Projekt se je izvajal kot del skupnega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik, v katerem sodelujejo še občine Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Kamnik, Komenda in Trzin. Z izgradnjo kanalizacije na mengeškem območju so tako ustrezno uredili komunalno infrastrukturo na obeh območjih, zmanjševali emisije v vode iz komunalnih virov onesnaževanja in sanirali vire onesnaževanja.

Dela so se pričela začetku junija 2014 in so obsegala izgradnjo kanalizacije na območju severnega dela Mengša (območje nad razbremenilnikom) ter območja pod Grobeljsko cesto (jugovzhodni del mesta). Dolžina zgrajene kanalizacije na celotnem območju je 4 kilometre. Zgrajeni sta bili tudi dve črpališči. Vsa dela je izvajal konzorcij Hidrotehnik, d. d., kot vodilni partner in Strabag AG, kot partner, nadzor nad deli pa je izvajalo podjetje Projekt d. d. iz Nove Gorice. Konec aprila 2016 je bilo pridobljeno zadnje uporabno dovoljenje za kanalizacijski sistem, kar pomeni, da je priključevanje uporabnikov že možno na celotnem novozgrajenem sistemu.

Del projekta je tudi nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik, kjer se celoten izgrajen kanalizacijski sistem tudi zaključuje. Nadgradnja obstoječe čistilne naprave, ki še poteka, je razdeljena na terciarno biološko stopnjo čiščenja s tehnologijo sekvenčnega šaržnega reaktorja – SBR in izgradnjo vstopnega objekta s sprejemom grezničnih gošč, kar bo povečalo obratovalno varnost, omogočilo bo učinkovitejše izločanje peska in večjih delcev, uredilo ustrezno hidravliko za dotok na centralno čistilno napravo povečalo količine grobega čiščenja padavinskih vod ter zmanjšalo emisije snovi v zrak. Občanke in občani bodo po izvedbi investicije živeli v čistejšem okolju, kar bo prispevalo k večji kakovosti življenja.

Arhiv
2017
2016
01. 03. 2016