Občina KamnikObčina DomžaleObčina KomendaObčina MengešObčina TrzinObčina Cerklje na Gorenjskem
Aktualno
Arhiv
2017
2016
01. 03. 2016

Nemoten potek del pri izgradnji kanalizacijskega sistema na območju občine Komenda

31. 08. 2016
Nemoten potek del pri izgradnji kanalizacijskega sistema na območju občine Komenda

V Občini Komenda se dela na projektu Odvajanja in čiščenja odpadnih vod na območju Domžale-Kamnik, kanalizacijsko obrežje v Občini Komenda, izvajajo skladno s terminskim planom. Dela potekajo večinoma po soseskah med stanovanjskimi hišami. Pred končnim asfaltiranjem cestišč bo poskrbljeno tudi za ureditev mej in ustrezno odvodnjavanje. Občina Komenda hkrati z gradnjo kanalizacije na lastne stroške na določenih odsekih obnavlja tudi dotrajane salonitne vodovodne cevi.

V naselju Suhadole je polaganje kanalizacijskih cevi zaključeno, urejajo se še potrebne ponikovalnice za odvodnjavanje ulic ter mejne obravnave, ki so potekale konec avgusta in v začetku septembra. Asfaltiranje Suhadol je predvideno v sredini meseca septembra.

Dela v Žejah so se zaključila z deli na črpališču, izvaja se še povezovalni vod kanalizacije med hišami.

V naselju Moste so dela na cesti za vrtnarijo Gašperlin, ki poteka mimo NT Logistike, v večini zaključena. Položen je asfalt in urejen pločnik z robniki, ki so jih na tistem delu, kjer jih prej ni bilo, financirali občani sami.

Dela v Mostah trenutno potekajo med stanovanjskimi hišami, kjer se bo na določenem delu saniral tudi vodovod. 

V začetku septembra se dela selijo na območje pri hipodromu. Začeli bodo z deli pri otroškem igrišču, kjer bo zgrajeno črpališče, nato pa se bodo s kanalizacijskim vodom pomikali med Knežjim potokom in hipodrom proti Gori pri Komendi. Glede na to, da gre tu mimo šolska pot, bo za varnost šolarjev poskrbljeno z zaščitnimi ograjami. V času, ko se bo gradnja preselila na ozko pot med hipodromom in Knežjim potokom, bodo le to v celoti zaprli in šolsko pot začasno uredili ob poslovnem objektu hipodroma.

V času sejma v Občini Komenda, to je 7., 8. in 9. oktobra bodo dela na tem mestu ustavljena. Zagotovljeno bo nemoteno odvijanje sejmišča.

Arhiv
2017
2016
01. 03. 2016