Občina KamnikObčina DomžaleObčina KomendaObčina MengešObčina TrzinObčina Cerklje na Gorenjskem
Aktualno
Arhiv
2017
2016
01. 03. 2016

Nadgradnja Centralne čistilne naprave v Domžalah poteka po planu

01. 06. 2016
Nadgradnja Centralne čistilne naprave v Domžalah poteka po planu

Od novembra 2015 na CČN Domžale – Kamnik že obratuje polovica novega dela biološke stopnje in se obenem gradi druga polovica. Prva dva SBR biološka bazena delujeta skladno s pričakovanji, kar potrjujejo meritve na iztoku. Rezultati čiščenja so že v tej fazi boljši kot pred začetkom nadgradnje. Večina del se trenutno izvaja na drugih dveh SBR sekvenčnih bazenih in objektu zmanjševanja dušika v blatnenici ter na vstopnem objektu z vključenim sprejemom gošč. Izgradnja vstopnega objekta bo povečala obratovalno varnost, omogočeno bo učinkovitejše izločanje peska in večjih delcev, uredila se bo hidravlika dotoka na CČN, povečala količina grobega čiščenja padavinskih vod ter zmanjšale emisije snovi v zrak. Do konca aprila so bila izvedena dela v vrednosti dobrih 9,5 mio € brez DDV, kar je približno 64 % skupne vrednosti po pogodbi.

Z nadgradnjo biološke stopnje linije vode se bo izboljšal učinek čiščenja in s tem kakovost iztoka, kar bo bistveno prispevalo k zmanjšanju onesnaževanja reke Kamniške Bistrice, ki bo tako lahko uvrščena v boljše ekološko stanje. Obenem bo CČN sprejela in čistila večje količine odpadne vode ob deževjih iz mešanega kanalizacijskega omrežja. Zagotovljeno bo varno obratovanje v okviru zakonskih omejitev in standardov ter zmanjšano čezmerno obremenjevanje okolja.

Občani bodo po zaključku projekta živeli v čistejšem okolju, ki prispeva k večji kakovosti življenja.

Arhiv
2017
2016
01. 03. 2016